Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria a Závěrečný účet Závěrečný účet Města Podbřany za rok 2019 - návrh FIN/6834/2020/Har odbor finanční Město Podbořany 02.04.2020
Ostatní Řád veřejného pohřebiště města Podbořany MHAS/6817/2020/Bar odbor místního hospodářství a služeb Město Podbořany 01.04.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-TJ Tatran Podbořany FIN/6705/2020/Har odbor finanční Město Podbořany 01.04.2020
Usnesení Usnesení z 19. zasedání Rady města Podbořany dne 25. března 2020 KSTA/6690/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 30.03.2020
Veřejné vyhlášky výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Oprava komunikací, Vroutek SÚ/6476/2020/Raj stavební úřad Město Podbořany 27.03.2020
Veřejné vyhlášky PO-Alšova u ND- žlutá čára V12c OD/6533/2020/Dol odbor dopravy Město Podbořany 27.03.2020
Veřejné vyhlášky PO-HLubanská II/22112- uzavírka žel.TUNELU OD/6346/2020/Dol odbor dopravy Město Podbořany 25.03.2020
Ostatní Aktualizace k 1.2.2020 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem UZSVM/ULN/1181/2020-ULNM odbor organizační a vnitřních věcí Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1 25.03.2020
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany - Sportovní klub kuželek Podboř FIN/6251/2020/Har odbor finanční Město Podbořany 23.03.2020
Ostatní Oznámení o zrušení výběrového řízení č. ULN/017/2020 UZSVM/ULN/1265/2020-ULNM odbor organizační a vnitřních věcí Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1 23.03.2020
Ostatní NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ pro výběr dodavatele zakázky -nová střecha na čp. 381-382, Podbořany odbor organizační a vnitřních věcí Knoblauch Erich | MěÚ Podbořany, , knoblauch@podborany.net 20.03.2020
Oznámení Rozodnutí hejtmana ÚK 1/2020, 2/2020, 3/2020 OOVV/6091/2020/Zez odbor organizační a vnitřních věcí Město Podbořany 19.03.2020
Ostatní Z nařízení vlády ČR MěÚ Podbořany omezuje svoji činnost TAJ/5851/2020/Gut tajemník úřadu Město Podbořany 16.03.2020
Ztráty a nálezy Nalezený pes 4/2020/ZN KSTA/5580/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 12.03.2020
Dražební vyhlášky, Exekuce Elektr. dražba - povinný Rampas Dalibor 112EX 545/16-150 odbor organizační a vnitřních věcí Pánek Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Pánek Zdeněk, Prokopa Holého č. p. 130/15, 40502 Děčín 2 12.03.2020
Ostatní Výběrové řízení č. ULN/017/2020 k. ú. Podbořany odbor organizační a vnitřních věcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pod Nemocnicí č. p. 2381, 44001 Louny 1 11.03.2020
Veřejnoprávní smlouvy Svazek obcí Podbořansko - smlouva o fin. příspěvku PhDr. Vojtěch Peksa odbor organizační a vnitřních věcí Svazek obcí Podbořansko, , kuthanova@vroutek.net 09.03.2020
Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria a Závěrečný účet Informace o zveřejnění rozpočtových opatření schválených v roce 2020 FIN/1242/2020/Har odbor finanční Město Podbořany 09.03.2020
Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria a Závěrečný účet Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Města Podbořany na rok 2020 FIN/1236/2020/Har odbor finanční Město Podbořany 09.03.2020
Ztráty a nálezy Nalezený svazek klíčů KSTA/4708/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 03.03.2020
Ostatní Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Buškovice, Sýrovice SPU 031590/2020/508100/Kři odbor organizační a vnitřních věcí Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 13.02.2020
Ztráty a nálezy Nalezený pes 2/2020/ZN KSTA/2177/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 30.01.2020
Ztráty a nálezy Nalezená finanční hotovost 20/2019/ZN KSTA/28106/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 17.12.2019
Ztráty a nálezy Nalezený pes 21/2019/ZN KSTA/28107/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 17.12.2019
Veřejné vyhlášky V 219 - Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů 63920/2019-MZE-16212 odbor organizační a vnitřních věcí Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ztráty a nálezy Nalezený svazek klíčů 18/2019/ZN KSTA/23928/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 24.10.2019
Ztráty a nálezy Svazek klíčů 16/2019/ZN KSTA/23452/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 18.10.2019