Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Veřejné vyhlášky VROUTEK- cyklostezka II/226- VV OOP- STANOVENÍ OD/2007/2020/Dol odbor dopravy Město Podbořany 28.01.2020
Oznámení o uložení zásilky vnitřní sdělení: průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na p.p.č. 675/9 a 975/20 v k.ú. ŽP/1636/2020/Bla odbor životního prostředí Město Podbořany 24.01.2020
Usnesení Usnesení ze 17. Rady města Podbořany dne 15. ledna 2020 KSTA/1517/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 21.01.2020
Ostatní Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku v k. ú. Kaštice CJ: 17590/19-SSHR odbor organizační a vnitřních věcí Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5 21.01.2020
Dražební vyhlášky, Exekuce Dražební vyhláška - proti povinným Kristýna Marková, Radek Kačerovský 094 EX 11284/17-140 odbor organizační a vnitřních věcí Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor Tunkl Martin, Palackého náměstí č.p. 740/28, 30100 Plzeň 1 21.01.2020
Prodej a pronájem majetku Pronájem nebytových prostor v KD Buškovice MHAS/1405/2020/Chv odbor místního hospodářství a služeb Město Podbořany 20.01.2020
Ostatní (11) Výběrové řízení č. ULN/006/2020 k.ú. Podbořany - nabídka na prodej majetku státu odbor organizační a vnitřních věcí Postlová Miloslava, , Miloslava.Postlova@uzsvm.cz 20.01.2020
Oznámení o uložení zásilky Oznámení o uložení písemnosti - František Mačo OOVV/2041/2020/Rem odbor organizační a vnitřních věcí Město Podbořany 20.01.2020
Veřejné vyhlášky oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Oprava komunikací, Vroutek SÚ/1317/2020/Raj stavební úřad Město Podbořany 17.01.2020
Výběrová a konkursní řízení Výběrové řízení na pracovní místo v Městské knihovně v Podbořanech TAJ/1304/2020/Gut tajemník úřadu Město Podbořany 17.01.2020
Výběrová a konkursní řízení Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího sociálního odboru na Městském úřadě v Podbořanech TAJ/1307/2020/Gut tajemník úřadu Město Podbořany 17.01.2020
Ostatní vyjádření: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz INV/1215/2020/Sik odbor investic Město Podbořany 17.01.2020
Oznámení o uložení zásilky Oznámení o uložení písemnosti - František Mačo OOVV/883/2020/Rem odbor organizační a vnitřních věcí Město Podbořany 14.01.2020
Ostatní OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ „ VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“ MPO 19324/2019 odbor organizační a vnitřních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č.p. 1039/32, 11000 Praha 1 14.01.2020
Veřejné vyhlášky oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Oprava komunikací Vroutek ul. Sadová dešťová kanalizace ve ŽP/831/2020/Bla odbor životního prostředí Město Podbořany 14.01.2020
Dražební vyhlášky, Exekuce Dražební vyhláška - povinný Miroslav Nález EX 02833/16-476 odbor organizační a vnitřních věcí Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1 10.01.2020
Dražební vyhlášky, Exekuce V 231 - Usnesení, draž. vyhláška - Milada Burešová, Jiřina Mikličková 123EX 10597/10-43 odbor organizační a vnitřních věcí Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor Cink Libor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2392/17, 69002 Břeclav 2 23.12.2019
Ztráty a nálezy Nalezená finanční hotovost 20/2019/ZN KSTA/28106/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 17.12.2019
Ztráty a nálezy Nalezený pes 21/2019/ZN KSTA/28107/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 17.12.2019
Výzvy, dotační programy Dotační program Města Podbořany "Podpora sportovní činnosti 2020" MHAS/27831/2019/Chv odbor místního hospodářství a služeb Město Podbořany 16.12.2019
Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria a Závěrečný účet Informace o zveřejnění schválených Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2020 a Rozpočtové provi FIN/27946/2019/Har odbor finanční Město Podbořany 16.12.2019
Úřad územního plánování Oznámení - zkrácený postup: Změna č.7 Podbořany územního plánu města Podbořany SÚ/27702/2019/Her stavební úřad Město Podbořany 12.12.2019
Veřejné vyhlášky V 219 - Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů 63920/2019-MZE-16212 odbor organizační a vnitřních věcí Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Dražební vyhlášky, Exekuce Usnesení-draž. vyhláška, povinná nezl. Nicol Milčíková 1863960735 odbor organizační a vnitřních věcí Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor Chaloupka Roman, Havlíčkova č.p. 329/2, 27601 Mělník 1 05.12.2019
Dražební vyhlášky, Exekuce Usnesení-draž. vyhláška, proti povinému: Realmost, s.r.o., v likvidaci 139317273 odbor organizační a vnitřních věcí Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor Chaloupka Roman, Havlíčkova č.p. 329/2, 27601 Mělník 1 05.12.2019
Ztráty a nálezy Nalezený svazek klíčů 18/2019/ZN KSTA/23928/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 24.10.2019
Ztráty a nálezy Nalezené kotě 17/2019/ZN KSTA/23909/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 24.10.2019
Ztráty a nálezy Svazek klíčů 16/2019/ZN KSTA/23452/2019/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 18.10.2019