Nejaktuálnější záznamy na úřední desce

Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Pozvánka na jednání zastupitelsva města Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Podbořany dne 3. června 2020 KSTA/10541/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 26.05.2020
Rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Pravidla rozpočtového provizoria a Závěrečný účet Svazek obcí Podbořansko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019, zpráva o výsledku přezkoumání OOVV/10629/2020/Rem odbor organizační a vnitřních věcí Město Podbořany 25.05.2020
Ztráty a nálezy Nalezený pes 7/2020/ZN KSTA/10480/2020/Jen Kancelář starosty Město Podbořany 25.05.2020
Veřejné vyhlášky Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Očihov OOVV/10290/2020/Rem odbor organizační a vnitřních věcí Město Podbořany 21.05.2020
Prodej a pronájem majetku záměr směny části pozemku 2250 v k.ú. Podbořany PRAV/9978/2020/Gol odbor majetkoprávní a živnostenský úřad Město Podbořany 18.05.2020